ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສາກົນ

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຈັດຂື້ນວັນທີ່ 16 ທັນວາ 2023 ທີ່ ສູນພື້ນພູ ແລະ ພາກຊັ່ນ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »